Header

START VERHUUR!

Goed nieuws! Er kan officieel ingeschreven worden voor een van de huurappartementen in het nieuwbouwproject Olympus in de wijk Zandpoort te Almere-Poort. De bouw is vergevorderd en de appartementen zijn naar verwachting na de zomer/in het najaar gereed, dit is echter nog een prognose! Elke aansprakelijkheid inzake de verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten. Olympus is een nieuwbouwproject in aanbouw en de woningen kunnen derhalve niet bezichtigd worden.

Huurder dient in principe zelf aan de inkomenseis te voldoen. Er wordt niet verhuurd aan studenten en er wordt niet gewerkt met garantstellingen of borgstellingen door ouders of derden. De woning moet worden gebruikt als hoofdverblijf, voor eigen bewoning en de huurder dient zich na oplevering in te schrijven op dit adres.

Good news! You can officially register for one of the rental apartments in the new development project Olympus in Almere-Poort. The completion is expected after the summer / in the autumn of 2019, but this is still a prognosis! Any liability with regard to the expected delivery date on our part is excluded. Olympus is a new construction project under construction and the houses can therefore not be viewed.

Hierbij de voor inschrijving benodigde informatie over Olympus:
Hereby the information required for registration about Olympus:
Prijslijst met toelichting
Verdiepingsplattegronden van het gebouw met vermelding van bouwnummer en type
Woningtype plattegronden
-
Afwerkstaat van de woningen

Indien u interesse heeft om een appartement in Olympus te huren, dan verzoeken wij u het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk in te vullen en de gevraagde bijlagen aan te hangen. Voordat u dit formulier invult is het van belang dat u de Algemene informatie heeft gelezen.  Hierin staan onder meer de inkomenseisen vermeld, alsmede overige bepalingen m.b.t. de huur.
If you are interested in renting an apartment in Olympus, we kindly request you to fill in the registration form as soon as possible and to attach the requested attachments. Before you fill out this form, it is important that you have read the General information. This includes the income requirements, as well as other provisions regarding the rent.